Özel Kiralama Şartları

Özel Kiralama Şartları

Madde 1 Uygulanabilirlik

 1. Bu kiralama şartlarında başka türlü düzenlemeler mevcut olmadığı sürece (ileride “AyyıldızBT” olarak adlandırılan) Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri, Kırcaali Mh. Celal Bayar Cd. Şirin Sk. No:10 Kat 3 D:20/B (Karamanoğulları Plaza 1) Osmangazi – Bursa firmasının bu özel kiralama şartları, mevcut sözleşme ilişkisi için geçerli olan AyyıldızBT Genel Ticari Şartlarına ek olarak geçerlidir.
 2. AyyıldızBT yazılı kira sözleşmesi temelinde (ileride “Müşteri” olarak adlandırılan) Müşteriye ayrıntılı olarak (ileride “Kira konusu” olarak adlandırılan) cihazları ve aksesuarları kiralamaktadır ve Kiracıya cihazlarda kayıtlı ve/veya cihazlarla birlikte teslim edilen yazılımı aşağıdaki kiralama şartlarına göre devretmektedir. Kira sözleşmesi genelde yazılı sipariş onayıyla meydana gelmektedir.

Madde 2 Teslimat, kurulum, işletime hazır konum

 1. Kira konusunun teslim yeri ve zamanı AyyıldızBT tarafından kira sözleşmesinde belirtilmiştir.
 2. AyyıldızBT Kira konusunun kurulumunu ancak ayrıca belirtilmişse üstlenmektedir. Aksi takdirde Kira konusunun kurulumu ve işletime alınması Kiracının işidir. Kira konusunun kurulumu ve işletim hazır konumun sağlanması için mekansal, teknik ve diğer ön koşullar üreticinin dokümantasyonunda ve ilgili cihazın işletim talimatından veya AyyıldızBT’nin talimatlarında bulunmaktadır. Kiracı bunlara uyulmasında sorumludur. Kurulum AyyıldızBT tarafından yapılacaksa, Kiracı öngörülen kurulum tarihinden önce zamanında kurulum ve işletim hazır konumun sağlanması için tüm ön koşulları sağlamakla, AyyıldızBT’nin tüm talimatlarına uymak ve kalan tüm problemleri önceden çözmekle yükümlüdür. Kiracı bunu yapmazsa, bu nedenle oluşan fazla masrafları, özellikle de ikinci kurulum denemesinin masraflarını üstlenmek zorundadır.

Madde 3 Taşıma, kullanımın üçüncü kişilere devri, yazılım

 1. Kira konusunu devredilmesi kira sözleşmesinde belirtilen kurulum yeri için geçerlidir. Cihazların taşınması AyyıldızBT’ye zamanında, önceden yazılı olarak bildirilmelidir. AyyıldızBT bu çalışmaları kendi yapabilir veya AyyıldızBT tarafından belirlenen bir uzman tarafından, taşınma konusu olan nakliye ve kurulum çalışmalarının yapılmasını isteyebilir. Kiracı taşınmaya bağlı tüm giderleri ve ardından oluşacak masrafları üstlenecektir.
 2. Kiracı, Kira konusunun kullanımını üçüncü kişilere devretmesi mümkün değildir.
 3. Donanımda yüklü yazılım ve diğer telif ve marka hakları için ilgili yazılım üreticisinin ya da marka hakkı sahibinin lisans koşulları geçerlidir. Kiracı üçüncü kişilerin marka haklarının dikkate almak zorundadır.

Madde 4 Kiralama ücreti, ödeme ücretlendirme, alıkoyma

 1. Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilmiş kiralama ücretini AyyıldızBT’ye, yasal KDV hariç, ödeyecektir. Kiralama ücretinin hesaplama aralığı, irsaliyeye göre Kiracıya teslim günü ile başlamaktadır. Başlanan aylar orantılı olarak hesaplanacaktır.
 2. Aylık kiralama ücreti en geç her ayın üçüncü gününde vadesi gelmiştir ve ödenmelidir. Gecikmiş ödemelerde (ödeme gecikmelerinde) AyyıldızBT ana faiz oranının üzerinde yıllık %8 faiz hesaplama hakkına sahiptir. Bunun ötesinde bir gecikme zararının, ayrıca başka hakların talep edilmesi mahfuz tutulmaktadır.
 3. Ayrıca AyyıldızBT Genel Ticari Şartlarının 3. ve 20. Maddeleri uyarınca ödeme şekilleri geçerlidir.

Madde 5 Kiracının sigorta yükümlülüğü ve diğer yükümlülükleri

 1. Kiracı, Kira konusunu kendi masrafına hasar ve tahribe, aynı zamanda hırsızlık, haneye tecavüz, soygun veya yağma nedeniyle elden çıkmaya karşı sigortalamakla yükümlüdür.
 2. Kiracı, Kira konusunun bakımını teknik dokümantasyona ve kullanım talimatına göre yapmakla yükümlüdür. Kiracı bu yükümlülüğü AyyıldızBT ile veya benzeri şekilde bir servis sözleşmesi yaparak yerine getirebilir. AyyıldızBT ile servis sözleşmesi yapılmadığı durumlarda, AyyıldızBT Kira konusunun devredilmesini uygun bir servis sözleşmesine bağlı bırakma hakkına sahiptir; Kiracı böyle bir durumda kiralama ücretini, uygun bir kanıt verene kadar tutma hakkına sahip değildir.
 3. Kiracı, Kira konusundaki kusurları derhal bildirmek zorundadır.
 4. Kiracı önceden yazılı onay almadan Kira konusunu yönetme hakkın sahip değildir. Kiracı AyyıldızBT’ye üçüncü kişilerin Kira konusuna erişmesini derhal yazılı olarak bildirecektir ve Kiracının bildiği durumlar hakkında erişimin engellenmesi için gerekli tüm bilgileri verecektir. Erişimden AyyıldızBT sorumlu olmadığı sürece, Kiracı erişimin engellenmesi için gerekli tüm önlemlerin masraflarını üstlenecektir.

Madde 6 Kira konusunun durumu

 1. AyyıldızBT Kira konusunu sözleşmeye göre kullanılmaya uygun durumda devretmelidir ve kira sözleşmesi süresince bu durumda kalmasını sağlamalıdır. Kiracının kendisi tarafından Madde 5.2 uyarınca yapılacak servis hizmetleri bundan etkilenmemektedir.
 2. AyyıldızBT , Kiracının servis hizmetlerinin ötesine geçen koruma yükümlülüğünü Pazartesi ile Cuma saat 8.00 ile 18.00 arası yerine getirecektir. Koruma faaliyetleri telefonla destek hattı, ayrıca uzaktan kumanda tertibatları ve entegre edilmiş fonksiyonlar çerçevesinde yapılmaktadır. Belirtilen önlemler ile gerekli koruma faaliyetleri gerçekleştirilemiyorsa, koruma faaliyetleri onarım veya diğer arıza giderme önlemleri ile AyyıldızBT firma merkezinde gerçekleştirilecektir (servise gönderme). Ancak kira anlaşmasında veya servis anlaşmasında özel olarak düzenlenmişse, onarımlar ve diğer arıza giderme önlemleri kira anlaşmasında belirtilen kurulum yerinde gerçekleştirilecektir.
 3. Kiracı, arızalar veya onarımlar aşağıdaki nedenlerden kaynaklanıyorsa, AyyıldızBT’nin arızaları gidermesi ve onarımları yapması için gerekli önlemlerin masraflarını, AyyıldızBT’nin güncel fiyat listesine göre üstlenmektedir: Kurallara aykırı kurulum, kurulumun veya işletime hazır konumun Kiracı tarafından sağlanması, teknik dokümantasyonun dikkate alınmaması veya başka kurallara aykırı kullanım, Kiracının veya üçüncü kişilerin teknik müdahaleleri, elektrik akımında veya veri hatlarında düzensizlikler veya başka, AyyıldızBT tarafından doğrudan temsil edilmeyecek etkiler. AyyıldızBT, şüpheli durumlarda arızanın nedeninin ve masraf üstlenme yükümlülüğünün tespiti için uygun bir bilirkişiyi görevlendirme hakkına sahiptir. Bilirkişinin masraflarını bilirkişi raporuna göre masraf üstlenme yükümlülüğünü taşıyan kişi üstlenecektir. Kiracı, bilirkişi raporu çıkana kadar kiralama ücretini tutma hakkına sahiptir. Bilirkişi AyyıldızBT’nin masrafın tamamını üstlenmesi yükümlülüğünü tespit ederse, AyyıldızBT yukarıda belirtilen süre için Kiracıya kiralama ücretini geri ödemekle yükümlüdür.

Madde 7 AyyıldızBT’nin sorumluluğu

 1. AyyıldızBT kasıt veya ağır ihmal için sınırsız sorumluluk almaktadır.
 2. AyyıldızBT olası garanti edilen özelliklerin eksik olmasından doğan hasarlar için, garanti amacınca karşılanan ve özelliklerin garanti edilmesi sırasında AyyıldızBT tarafından tespit edilebilir olan Kiracının varlığının kapsamında sorumluluk almaktadır. Öngörülen zarar Kira konusunun özellikleri ve kullanım olanakları açısından hiçbir durumda bir sözleşme yılının kiralama ücretini, en fazla sözleşme süresi için kiralama ücretini aşmamaktadır.
 3. Sözleşmenin amacına ulaşması için vazgeçilmez olan ve Kiracının bunlara kesin uyulduğuna güvenmesi gereken önemli sözleşme yükümlülüklerinin hafif ihmalli ihlali durumunda AyyıldızBT yasal hükümlerin ölçüsüne göre, sözleşme akdi sırasında AyyıldızBT tarafından öngörülebilir olan sözleşmeye özgün hasarlar için 5.000,- € tutarına kadar sınırlı sorumluluk almaktadır.
 4. Bunun dışında AyyıldızBT’nin her türlü hukuki sebepten dolayı sorumluluk alması hariçtir.
 5. AyyıldızBT için garanti sorumluluğu veya ürün sorumluluk yasası nedeniyle sorumluluk söz konusu olduğunda veya hayatın, bedenin veya sağlığın zarar görmesinden kaynaklanan kasti veya ihmalli hasarlar meydana geldiğinde yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları geçerli değildir.

Madde 8 Sözleşme süresi, Kira konusunun geri verilmesi, Kiracının iptal hakkı

 1. Sözleşme süresi kira anlaşmasından ortaya çıkmaktadır.
 2. Kiralama süresi, başka bir şekilde üzerinde anlaşılmamışsa, Kira konusunun teslim edilmesi ya da AyyıldızBT tarafından kurulumun ilk denemesi ile başlamaktadır. Hizmetin AyyıldızBT tarafından verilmesi için önemli olmayan, Kira konusunun tekil bileşenleri henüz teslim edilmemişse bile de aynısı geçerlidir.
 3. Kira konusunun kullanımına itirazsız devam edilmesi durumunda sürenin sessizce uzatılması mümkün değildir.
 4. Sözleşme süresi belirlenmemişse, her taraf kira sözleşmesini yasal hükümler ölçüsünde olağan olarak feshedebilir. Önemli nedenden dolayı fesih her durumda mahfuz kalmaktadır.
 5. Her fesih yazılı olarak, önemli nedenden dolayı fesih yazılı olarak ve neden belirtilerek yapılmalıdır.
 6. Kiracı, kira ilişkisinin sona ermesinden hemen sonra Kira konusunu, teslimat sırasında beraberinde teslim edilen ambalajda paketlemeli ve kurallara uygun durumda geri vermelidir. Kira konusunun iadesi, masrafı ve sorumluluğu Kiracıya ait olmak üzere AyyıldızBT’ye geri gönderilerek yapılacaktır. AyyıldızBT iadenin gecikmesi durumunda, AyyıldızBT’ye teslimat yapılana kadar ki kiranın süresini Kiracıya hesaplama ve/veya ondan tazminat talep etme hakkına sahiptir.
 7. Kiracı, Kira konusunu ona devredilene kadar kira sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir. Üzerinde anlaşılan devretme zamanından 15 gün daha kısa süre öncesinde iptal ettiğinde Kiracı aşağıdaki tazminatı ödemek zorundadır: Devretme zamanından iki gün öncesine kadar iptal ettiğinde kiralama ücretinin %40’ını, devretme zamanından 24 saat öncesine kadar %60’ını, ayrıca devretme zamanından 24 saat daha az bir süre öncesinde ise %70’ini. Hesaplama temeli bir yılın kiralama ücretidir, daha kısa sürede sözleşme süresinin kiralama ücretidir.
 8. Kiralama ilişkisi olağan dışı fesih edilirse, AyyıldızBT, kira sözleşmesinin kalan süresi için, üzerinde anlaşılan kiralama ücretinin %70’i tutarında götürü tazminat talep etme hakkına sahiptir.
 9. İptal veya erken sonlandırma (Madde 8.8 ve 8.9) durumundan alacak bu götürü zarara dayalı olarak kira ilişkisinin sonlandırılmasıyla derhal ve kesintisiz ödenmelidir.

Madde 9 Mahkeme yeri, uygulanabilir hukuk

Kiracı Ticaret Kanunu uyarınca iş adamıysa ve sözleşme ticari faaliyetine dahilse veya Kiracı dava açıldığı sırada Türkiye Cumhuriyeti’nde bir şirket merkezine veya olağan oturum adresine sahip olmadığı sürece, tek mahkeme yeri olarak Bursa belirlenmiştir. AyyıldızBT, yukarıda belirlenen mahkeme yerinin yerine yasal olarak yetkili herhangi bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

Madde 10 Diğer şartlar

 1. Bu kiralama şartlarında yapılacak eklemeler ve değişiklikler yazılı şekli gerektirmektedir.
 2. Bu kiralama şartlarının bir şartı geçersizse veya geçersiz hale gelirse, bu durum diğer şartların geçerliliğini etkilemez. Sözleşme tarafları böyle bir durumda, geçersiz hale gelen şartı, geçersiz şarta ticari olarak en yakın gelen, yasal geçerliliği olan bir şartın düzenlenmesine katkıda bulunmakla yükümlüdür.