Genel Ticari Şartlar

Genel Ticari Şartlar

Madde 1 Genel ticari şartların geçerlilik alanı ve değişiklikleri

 1. Bu Genel Ticari Şartlar Müşteri ve Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri, Kırcaali Mh. Celal Bayar Cd. Şirin Sk. No:10 Kat 3 D:20/B (Karamanoğulları Plaza 1) Osmangazi – Bursa, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri teslimatları ve hizmetleri hakkında yapılan sözleşme ilişkisinin temelini oluşturmaktadır. Tamamlayıcı olarak, sözleşme ilişkisine etkili bir şekilde dahil edildikleri sürece, servis koşulları ve özel kiralama şartları uygulanmaktadır.
 2. Sözlü anlaşmalar mevcut değildir. Bu genel ticari şartların, hizmet tanımlarının ve servis ile özel kiralama şartlarının değişiklikleri Müşteriye Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri teklifiyle birlikte bildirilecektir. Müşteri sürekli borç ilişkisi durumunda Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin teklifine cevap vermezse ve/veya değişiklik bildiriminin alınmasından sonra bir ay içinde itiraz etmezse ve Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri Müşteriye değişiklik bildiriminde bu sonucu kesin açıklamışa, bununla teklifin kabul edildiği tahmin edilmektedir ve değişiklikler etkili hale gelmektedir.
 3. Müşterinin farklı koşulları geçerli değildir. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri bunlara kesin itiraz etmezse veya teslimatları veya hizmetleri şartsız yerine getirse bile bu koşullar uygulanamaz.

Madde 2 Sözleşme ilişkisinin gerçekleşmesi

Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin tüm teklifleri bağlayıcı değildir ve yükümsüzdür. Bir sözleşme ilişkisi Müşterinin telefon ile, yazılı veya elektronik olarak (faks, posta, e-posta) sipariş vermesiyle ve ardından Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri tarafındanyazılı sipariş onayının verilmesiyle gerçekleşmektedir ve sadece sipariş onayının, aynı zamanda Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri Genel Ticari Şartlarının içeriğini temel almaktadır. Sözleşmeden küçük, teknik olarak önlenemez ve Müşteri için kabul edilebilir farklılıkları Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri siparişin onaylanmasından sonra bile saklı tutmaktadır.

Madde 3 Fiyatlar / ödeme

 1. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri tarafından Müşteriye verilen teklif tarihinde, ayrı olarak öngörülen, yasal KDV hariç, belirtilen fiyatlar geçerlidir. Müşteriye kesin olarak fiyat verilmemişse, ilgili geçerli fiyat listesi esastır. Gönderi ve sigorta masraflarını Müşteri üstlenmektedir.
 2. Teslimatlar ve hizmetler için ücretlerin faturanın alınmasıyla ödenmesi gereklidir. Tüm ödemeler için ifa yeri Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri firma merkezidir.
 3. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri üzerinde anlaşılan ücretin dışında, sözleşmeye bağlı hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli giderleri, özellikle de seyahat giderlerini ve harcamaları talep etme hakkına sahiptir. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri bunları faturada ayrıca belirtmektedir.
 4. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri, hizmetlerin ücretlerini tercihen aylık fatura edecektir. Masrafa yönelik fatura edildiğinde, faturalar hizmet verilen çalışma saati sayılarına, hizmetleri hesaplanacak çalışanların günlük ücretlerine, aynı zamanda fatura edilen ve talep edilecek giderlere ilişkin bilgiler içerecektir. Tüm diğer hizmetlerin hesaplama türü için ilgili sözleşmede üzerinde anlaşılan usuller geçerlidir.
 5. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri, ödeme aracı olarak çekleri veya bonoları kabul etmeme hakkını saklı tutmaktadır. Çekler veya bonolar her durumda sadece ifa amacıyla kabul edilmektedir. Paraya çevirme ile ilgili masrafları Müşteri üstlenmektedir. Ücret talebi ancak çekin veya bononun bozdurulmasıyla sona ermektedir.
 6. Müşteriden birden çok alacak varsa ve Müşterinin bir ödemesi tüm alacakların ödenmesi için yeterli değilse, Müşteri belirli bir alacağa kesin ödeme yapmış olsa bile, ödeme yasal hükümlere (Medeni Kanunu Madde 366 Fıkra 2) göre gerçekleşmektedir.

Madde 4 Teslimat ve hizmet kapsamı

 1. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri Müşteriye verilecek hizmet kısımları ya da teslim edilecek emtialar detaylı olarak sipariş onayında belirlenmektedir.
 2. Belirtilen teslimat tarihleri, yazılı olarak kesin bir şekilde anlaşma yapılmadığı sürece, bağlayıcı değildir. Teslim tarihleri, zamanında teslimat için Müşterinin gerekli sorumluluklarının yerine getirilmesi mahfuz tutularak geçerlidir.
 3. Teslimat ürünlerinin kurulumunda üçüncü kişilerin hizmetleri gerekliyse, bu ön hizmetler teslimat sürelerini uzatabilir. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin hizmet vermeye ve hizmet sürelerine ilişkin sorumlulukları ön hizmetlerin doğru ve zamanında teslim edilmesini şart koşmaktadır. Aynısı grevler, lokavtlar ve de başka mücbir sebepler durumları ve resmi önlemler için de geçerlidir.
 4. Bir teslim tarihine uyulmaması nedeniyle Müşterinin sözleşmeden cayması, teslimat süresinin sona ermesinden sonra yazılı bir ihtarın ve uygun bir ek sürenin verilmesi şartına bağlıdır. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri kasten veya ağır ihmalle gecikmeye yol açmadığı sürece, teslimatın gecikmesi nedeniyle tazminat talepleri hariç tutulmaktadır.
 5. Başka şekilde kesin anlaşma yapılmadığı sürece, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri kısmi teslimatlar yapma hakkına sahiptir.

Madde 5 Video konferans sistemlerinin kurulumu ve kiralanması

 1. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri masraf ödemesine karşılık ve ilgili güncel AyııldızBT fiyat listesi temelinde ayrı yazılı anlaşmalara göre video konferans sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirmektedir.
 2. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri tarafından yapılan ücretsiz test kurulumunda Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri test ürünlerinin geri verilmesini her an isteme hakkına sahiptir. Ürünler sözleşmeye uygun durumda iade edilmelidir. Müşteri geri verme talebini yerine getirmezse, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri geçerli fiyat listesine göre kullanım tazminatı talep edebilir.
 3. Müşteri, sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle test kurulumunda oluşan hasarlarda kasıt ve ihmal için sınırsız sorumluluk almaktadır. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri sadece kasıt ve ağır ihmal için sorumluluk almaktadır. Test kurulumu sırasında bakım ve işletim için ortaya çıkan masrafları Müşteri üstlenir.
 4. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin tanıtım ve diğer danışmanlık hizmetleri, başka şekilde anlaşma yapılmamışsa, daima bağlayıcı değildir. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri danışmanlıklar ve sunumlar için uygun bir masraf ücretini fatura etme hakkını saklı tutmaktadır. Sipariş edilen ürün eğitimleri daima ücrete tabidir.
 5. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri video konferans sistemlerinin kiralanması için özel kiralama şartları ve ilgili geçerli fiyat listesi esastır. Mekanların kiralanması ayrı yazılı anlaşma ile yapılmaktadır.

Madde 6 Sorumluluk aktarımı

 1. Nakliye ücretsiz teslimat üzerinde anlaşılmışsa veya Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri kurulumu üstlenmişse bile gönderim depodan Müşterinin hesabına ve tehlikesine göre gerçekleşmektedir. Malların nakliyeyi yapana teslim edilmesiyle sorumluluk Müşteriye geçmektedir.
  Nakliye yolunun ve nakliye aracının seçiminde Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri serbesttir. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri nakliye ile kendi çalışanlarını da görevlendirebilir. Nakliye sigortasının yapılmasından Müşteri sorumludur.
 2. Müşterinin davranışından dolayı gönderi gecikirse, gönderime hazır durumun bildirilmesiyle Müşteriye geçmektedir.

Madde 7 İş hizmetlerinin teslim alınması

 1. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri, hizmetleri iş hizmetleri olduğu sürece bunlar ölçüye göre bu maddeye bağlıdır. Teslim alma gerekliliği sipariş onayında kesin belirtilmediği sürece, bu sadece Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri tarafından verilecek hizmetler, özellikle danışmanlık ve diğer destek hizmetleri için geçerli değildir.
 2. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri Müşteriye teslimatın veya hizmetin teslim almaya hazır olduğunu her defasında yazılı olarak bildirecektir.
 3. Teslimatın veya hizmetin özelliklerinden dolayı teslim alma mümkün değilse, teslim alma yerine sonuçlandırılması geçmektedir.
 4. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri kısmi teslimatları veya kısmi hizmetleri teslim almaya sunabilir (kısmi teslim almalar). Kısmi teslim alma örneğin şu durumdan sonra yapılabilir:
  • Kendi içinde tamamlanmış bir iş hizmeti sürecinin tamamlanması veya
  • kendi içinde tamamlanmış, kendi içinde çalışabilir hizmet bölümlerinin verilmesi.
 5. Kısmi teslim almalar için teslim alma şartları uygun şekilde geçerlidir. Kısmi teslim almalar öngörülmüşse, Müşteri kısmi teslimatları veya kısmi hizmetleri teslim almayla veya teslim alınmış kısmi teslimatların veya kısmi hizmetlerin ödenmesinde gecikmişse Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri başka kısmi teslimatları veya kısmi hizmetleri tutma hakkına sahiptir.

Madde 8 Mülkiyet muhafazası

 1. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri, Müşteriyle olan ticari bağlantıdan doğan alacakların tamamı ödenene kadar Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri tarafından teslim edilen tüm emtiaların (koşullu malların) mülkiyetini muhafaza etmektedir. Koşullu malların üçüncü kişilere devredilmesi, sadece Müşterinin kurallara uygun ticari faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiğinde ve Müşteri ticari bağlantıdan meydana gelen üçüncü kişiden alacaklarının tamamı ödenene kadar koşullu malların mülkiyetini mahfuz tutarsa, izin verilmektedir. Müşteri koşullu malları rehin bırakma veya teminat olarak verme hakkına sahip değildir. Müşteri koşullu mallara itinayla bakmalıdır. Koşullu mallar rehin bırakıldığında veya hasar gördüğünde ya da kaybolduğunda, aynı zamanda Müşterinin işyerinin taşınması durumunda Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne derhal bilgi verilmelidir. Müşteri burada belirtilen yükümlülükleri ağır bir şekilde ihlal ederse, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri sözleşmeden caydığını beyan edebilir. Müşterinin ödemeyi geciktirmesi durumunda Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri ayrıca koşullu malları geri alma, değerlendirme ve değerlendirmeden elde edilen geliri var olan taleplerden düşürme hakkına sahiptir; aynısı sözleşme akdinden sonra belli olan, Müşterinin ödemelerinin tehlikeye düşmesine neden olacak mal varlığı durumundaki kötüleşmede de geçerlidir.
 2. Müşteri böylelikle başkasına satıştan olabilecek tüm ek haklarıyla birlikte alacaklarını Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin Müşteriden alacaklarının tutarı kadarını Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne devretmektedir. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri böylelikle devri kabul etmektedir. İtiraza kadar Müşteri devredilen alacakları kendi adına tahsil etme hakkına sahiptir; itiraza ancak Müşteri ödemede gecikmişse izin verilmektedir.
 3. Üzerinde anlaşılan ödemenin tamamı ödenene kadar, Müşteri Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne bu tarz yeterli bir sigortayı kendi hesabına akdettiğini kanıtlamadığı sürece, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri koşullu malları Müşterinin hesabına hırsızlığa, tahribe ve hasara karşı sigortalama hakkına sahiptir.

Madde 9 Uzaktan satış sözleşmeleri

Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri prensip olarak sadece kurumsal müşterilerle sözleşme ilişkisine girmektedir. Bunun dışında Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri sadece esnaf kaydı olan esnaflara, şirketlere ve de serbest çalışanlara Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri Çevrimiçi Mağazaya ve satış danışmanlığına erişim sağlamaktadır.

Madde 10 Sözleşmeden cayma hakkı, sözleşme cezası

 1. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri aşağıdaki durumlarda sözleşmeden cayma hakkına sahiptir:
  (a) Alt tedarikçi tarafından eksik, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin sorumlu olmadığı teslimatlarda;
  (b) Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri için sadece geçici olarak hizmetleri sağlamayı oldukça zorlaştırmadıkları veya imkansız hale getirmedikleri sürece iş ihtilafları, doğal afetler ve benzeri olaylar gibi mücbir sebepler;
  (c) Müşterinin mal varlığı durumu veya kredibilitesi hakkında daha sonra olumsuz durumlar hakkında bilgi edinilirse;
  (d) Müşterinin mal varlığı durumu veya kredibilitesi hakkında yanlış, sözleşme amacını oldukça tehlikeye atan bilgilerde;
  (e) Müşterinin sözleşmeye aykırı davranması ve kötü ahlak veya izin verilmeyen işlemler teşkil eden ticari faaliyetleri durumunda.
 2. Müşterinin sorumlu olduğu olanaksızlıktan veya Müşterinin sorumlu olduğu, yasal veya sözleşmesel nedenlerden dolayı (Madde 1c-e arası) sözleşmeden cayma nedeniyle Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin tazminat taleplerinde, Müşteri daha düşük bir zararı kanıtlamadığı sürece, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri ilgili sözleşmeye bağlı ödemenin %25‘i tutarında götürü tazminat hakkına sahiptir. Başka tazminat taleplerinin ileri sürülmesi mahfuz kalmaktadır.

Madde 11 Gecikme, Müşterinin mal varlığında kötüleşme

 1. Ödeme tarihinin aşılması durumunda Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri gecikmeden itibaren ihbarsız olarak ana faiz oranının üzerinde yıllık %8 faiz talep etme hakkına sahiptir. Başka taleplerin ileri sürülmesi mahfuz kalmaktadır.
 2. Müşteri bir faturanın ödenmesinde gecikmişse veya sözleşme akdinden sonra mal varlığı durumu oldukça kötüleşmiş ise Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne karşı tüm yükümlülükleri derhal vadesi gelmektedir. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri yapılmamış teslimatları sadece teminata veya peşin ödemeye karşılık yapma hakkına sahiptir.
 3. Müşteri iki ay üst üste borçlu olduğu tutarın veya ücretin önemli bir kısmını ödemede geciktiğinde, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri gecikmenin meydana geldiği sözleşmenin çerçevesinde herhangi bir süreye uymadan sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 12 Satın almada garanti, ayrıca kontrol ve ihtar zorunlulukları

 1. Müşteri ürünleri, girişten hemen sonra kontrol etmelidir ve olası dıştan görülen nakliye hasarlarını, nakliye kusurlarını veya yanlış teslimatları konşimento evraklarının üzerinde belirtmelidir. Teslim edilen tüm ürünlerin, ürünlerin tekil bileşenlerinin de, eksiksizliği kontrol edilmelidir. Teslim alma esnasında adet farklılıkları veya kusurlar ürünlerin girişinden sonra en geç üç gün içinde Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne yazılı olarak ihtar edilmelidir. Dıştan fark edilemez kusurlar veya hasarlar yasal garanti süreleri çerçevesinde ürünlerin alınmasından sonra on iki ay içinde yazılı olarak şikayet edilmelidir. Kusurlu bulunan nesne değiştirilmemiş ve korunmuş şekilde saklanmalıdır. Başka talimatlar Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nden alınmalıdır. Ürün geri gönderilecekse nakliye için uygun şekilde paketlenmelidir.
 2. Teslim edilen ürün kusurluysa Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri eksikleri gidermekle yükümlüdür Ürün yeni üretilmişse, Müşteri eksikleri gidermenin başarısız olması durumunda tenzil etmeye veya seçimine göre sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne eksikleri gidermek için yeterli süre ve fırsat vermek zorundadır. Ancak bozuk cihazda iki düzeltme denemesi başarısız olduysa Müşteri kusursuz bir nesnenin teslim edilmesini talep edebilir. Bunun dışında Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri, sadece orantısız masraflarla mümkünse Müşteri tarafından seçilen eksikleri gidermeye itiraz edebilir.
 3. Garanti, doğal aşınmada veya ürünün yanlış kullanımı nedeniyle oluşan hasarlarda geçerli değildir. İşletim ve bakım talimatlarına uyulmadığında veya yanlış uyulduğunda, orijinal spesifikasyonlara uygun olmayan tüketim maddeleri kullanıldığında veya ürün Müşteri veya üçüncü kişiler tarafından değiştirildiğinde, şayet garanti durumu yukarıda belirtilmiş nedenlere dayalı değilse ve kusur gidermesi değişiklikle kabul edilemez derecede zorlaştırılmıyor ise, garanti devre dışı kalmaktadır.
 4. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri tarafından ürünün özellikleri için garanti üstlenildiğinde garanti süresi faturanın Müşteriye ulaşmasıyla başlamaktadır.

Madde 13 İş sözleşmesinde garanti

 1. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin iş hizmeti kusurluysa Müşteri uygun bir süre içinde kusurun giderilmesini talep edebilir. Kusurun giderilmesi Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri seçimine göre düzeltme veya yedek teslimat olarak gerçekleştirilir.
 2. Amaca uygun kullanımı büyük oranda etkileyen yazılım kusurları, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri.‘un seçimine bağlı olarak, hatanın önemine göre, ya iyileştirilmiş bir yazılım sürümünün sağlanmasıyla ya da hata etkisinin giderilmesine veya kaçınılmasına yönelik açıklamalar ile düzeltilecektir.
 3. Müşteri tespit edilebilir kusurları Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne derhal bildirmek zorundadır. Gecikmiş kusur gidermesinden kaynaklanan zararlar için sorumluluk alınması, ancak Müşteri tespit edilebilir kusurları zamanında bildirmişse mümkündür. Kusur ihtarları, hata semptomlarının takip edilebilir bir açıklamasıyla yazılı ve mümkünse yazılı dokümantasyon, yazıcı çıktısı veya kusurları gösteren belgeler ile birlikte, tespit edildikten hemen sonra Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne iletilmelidir.
 4. Müşteri kusurdan sorumluysa veya Müşteri tarafından bildirilmiş bir kusur mevcut değilse, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri. kusur gidermesinden oluşan masrafları Müşteriden talep etme hakkına sahiptir.
 5. Müşteri Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne üzerinde anlaşılan geri ödemeyi, kusurun ticari değerine veya garanti edilen özelliğe eşit olan kısmı hariç, yapana kadar Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri düzeltmeye, yedek teslimata veya hizmete itiraz edebilir.
 6. Müşteri kusur gidermenin başarısız olması durumunda sözleşmeyi ücretsiz olarak değiştirilmesini veya ücretin azaltılmasını talep etme hakkına sahiptir. Kusur gidermenin başarısızlığa uğraması en erken iki başarısız düzeltme denemesinden sonra söz konusudur. Ayrıca Madde 12 Fıkra 3 iş hizmetleri için aynı şekilde geçerlidir.

Madde 14 Sorumluluk

 1. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri. kasıt veya ağır ihmal için sınırsız sorumluluk almaktadır.
 2. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri. olası garanti edilen özelliklerin eksik olmasından doğan hasarlar için, garanti amacınca karşılanan ve özelliklerin garanti edilmesi sırasında Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri tarafından tespit edilebilir olan müşterinin varlığının kapsamında sorumluluk almaktadır.
 3. Sözleşmenin amacına ulaşması için vazgeçilmez olan ve müşterinin bunlara kesin uyulduğuna güvenmesi gereken önemli sözleşme yükümlülüklerinin hafif ihmalli ihlali durumunda Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri yasal hükümlerin ölçüsüne göre, sözleşme akdi sırasında Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri tarafından öngörülebilir olan sözleşmeye özgün hasarlar için 5.000,- € tutarına kadar sınırlı sorumluluk almaktadır.
 4. Bunun dışında Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin her türlü hukuki sebepten dolayı sorumluluk alması hariçtir.
 5. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri için garanti sorumluluğu veya ürün sorumluluk yasası nedeniyle sorumluluk söz konusu olduğunda veya hayatın, bedenin veya sağlığın zarar görmesinden kaynaklanan kasti veya ihmalli hasarlar meydana geldiğinde yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları geçerli değildir.
 6. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri Müşteriye karşı Müşterinin sağladığı nesnelerin yasalara uygunluğu ve kusursuzluğu için sorumluluk alamamaktadır. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri, resmi makamlar dahil, bu tarz nesnelerin yasalara aykırılığı veya kusuru nedeniyle üçüncü kişiler taleplerde bulunduğunda müşteri Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ni bundan muaf tutmaktadır.

Madde 15 BT hizmetleri için kullanım hakları

 1. BT hizmetleri özellikle farklı biçimde düzenlenmedikçe, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri Müşteriyle yaptığı anlaşma ve sipariş onayı („Lisans ürünü“) uyarınca, kullanım kılavuzunun yanı sıra makinenin okuyabileceği madde kodları biçiminde yazılımı iletecektir.
 2. Lisans ürünü, Müşterinin sadece Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri teslimatı ürünler için sözleşmeye uygun olarak kullanacağı basit ve devredilemez lisans için geçerlidir. Kullanım hakkı
  • BT sistemi üzerinde bırakılmış bilgisayar ve video iletişim programlarının veya bu programların arızalanması durumunda, müşterinin bir yedekleme sistemini kullanma,
  • arşiv amaçları, yedek ya da hata arama için uygulama hakkını da kapsar. Orijinal sürümlerin telif hakkıyla ilgili bir uyarı taşımaları durumunda, Müşterinin bu uyarıyı kopyalara da taşıması,
  • Müşteriye bırakılmış bilgisayar ve video iletişim programlarının kullanımında destekleyecek kopyaları kullanmasına hatta
  • üçüncü kişiler (örneğin sistem entegratörleri) tarafından bırakılmış bilgisayar ve video iletişim programlarını da Müşteri için kurmasına, entegre etmesine ve uyarlamasına izin vermesi gerekir.
 3. Müşterinin lisans ürününü tercüme etmesi, lisans ürününü düzenlemesi ya da yeniden yazması ancak kesin yazılı anlaşmayla mümkündür. Müşteri, bırakılmış bilgisayar ve video iletişim programlarının kaynak kodlarını ters derleme, ayrıştırma, tersine mühendislik (reverse Engineering) ya da herhangi bir başka yöntemle oluşturma hakkına sahip değildir.
 4. Bu kullanım şartlarına ek olarak Müşteriye yazılımla birlikte iletilen üretici kullanım şartları geçerlidir.

Madde 16 Marka ve telif hakları

 1. Müşteri, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri tarafından teslim edilmiş bir ürünün marka ve telif haklarını ihlal ettiğinde derhal Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne bilgi vermekle yükümlüdür. Müşteri telif sahibiyle çıkması muhtemel anlaşmazlık halinde Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ni gerektiği gibi savunacaktır.
 2. Tersine Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri hak ihlali nedeniyle Müşterinin talimatlarına uyduğu için, telif hakkı sahibinin Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne karşı oluşacak tüm taleplerinde, Müşteri Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ni savunacaktır ya da muaf tutacaktır.

Madde 17 Müşterinin işbirliği yükümlülükleri

 1. Müşteri, sipariş onayında aksi belirtilmedikçe, yerine getirmekle yükümlü olduğu işbirliğinin ve bu işbirliğinin gerektirdiği gereçlerin Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin hizmetine ücretsiz olarak verileceğini garanti etmektedir.
 2. Müşteri Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin üzerinde anlaşılmış çözümü gerçekleştirmek için gerek duyacağı bütün bilgileri zaman geçirmeden Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne verecektir. Müşteri bunun dışında bu sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca tüm önemli değişiklikleri Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne bildirecektir.
 3. Müşteri kendi bürosunda çalışan Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri personelinin gerek duyacağı her türlü desteği ve gereken yerlere erişmelerini sağlayacaktır.
 4. Müşteri sözleşmenin uygulanması süresince her konuda Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri çalışanlarına karşı sorumlu olacak, görevlerini yerine getirmeleri için gerekli açıklamaları yapmaya ve kararlar almaya yetkili bir kişiyi Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne bildirecektir.
 5. Müşterinin hizmete sunduğu veri ortamları teknik açıdan kusursuz ve zarar verici yazılımdan (örneğin virüs) arınmış olmalıdır. Aksi halde Müşteri Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin bu nedenle göreceği bütün zararları telafi edecektir ve Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri üçüncü kişilerden gelecek taleplerden muaf tutmaktadır.
 6. Müşteri Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne verdiği tüm belgelerin ve veri ortamlarının birer kopyasını bulunduracaktır ve Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri her an bu belgelere ve ortamlara ücretsiz erişim hakkına sahiptir.
 7. Müşteri, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin bu sözleşmeyle yüklenilen hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olup üçüncü kişilere ait sistemleri kullanma ve uyarlama hakkına sahip olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Madde 18 Değiştirme talebi

 1. Her sözleşme tarafı her an sözleşmede Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri tarafından üstlenilen hizmetlerin genişletilmesini ya da değiştirilmesini diğer taraftan talep edebilir. Öneri en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:
  • Değişikliğin veya eklemenin somut tanımını,
  • gelişim planı ya da zaman çizelgesi üzerinde beklenen etkilerin meslek ve BT tekniği açısından gerekçeleri ve
  • değişiklik ve ekleme talebinin değerlendirilmesi için oluşan ve oluşacak masrafların tahmini.
 2. Diğer sözleşme tarafı öneriyi değerlendirmek ve bu bağlamda öneriyi yapan tarafa görüşünü bildirmekle mükelleftir. Değişiklik ve ekleme önerisini gerçekleştirip gerçekleştirmeme kararı Müşteriye aittir. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri teknik açıdan yapılmaz görünen veya olağanüstü, kabul edilemez masraflara bağlı olduğu gerekçesiyle değişikliği ya da eklemeyi üstlenmeyi reddedebilir.
 3. Değiştirme veya ekleme isteklerinin, aynı zamanda değiştirme talebi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri için fazla masraflar oluştuğunda, Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri ilgili güncel Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri fiyat listesini temel göstererek ek, masrafa ilişkin ödeme alma hakkına sahiptir.

Madde 19 Donanımın geri alınması

 1. Kullanılmış donanımın geri alınması için Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri tarafından hazırlanmış sipariş formunun doldurulmuş olması gerekir. Kullanılmış donanımın her geri alınması bu işlemin dayanağı olacak bağımsız bir sözleşme gerektirmektedir. Kullanılmış donanımın geri alınması ancak sipariş formunda daha ayrıntılı tanımlanacak yeni bir cihazın aynı anda satın alınmasıyla mümkündür.
 2. Bir ödeme ya da alacak kaydı için ancak kullanılmış cihazın Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri tarafından teslim alınıp incelenmesi sonrasında mümkündür. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri kullanılmayacak durumda olan veya sipariş formundaki verilere uymayan ya da bilgileri eksik olan kullanılmış cihazları teslim almayı reddetmek hakkını saklı tutar.

Madde 20 Deneme satın alımları („Dene ve Satın Al“)

 1. Sipariş onayında açıkça „Dene ve Satın Al“ işlemi olarak tanımlandığı sürece, müşteri teslimatı ya da Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen bir kurulumu izleyen „Dene ve Satın Al“ olarak belirlenmiş bir malı 30 gün içinde neden belirtmek zorunda kalmadan Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri, Kırcaali Mh. Celal Bayar Cd. Şirin Sk. No:10 Kat 3 D:20/B (Karamanoğulları Plaza 1) Osmangazi – Bursa, adresine iade etme hakkına sahiptir. Süreye uyulması konusunda malın Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘ne giriş tarihi belirleyicidir.
  Malın nakliye için orijinal ambalajına usulünce paketlenmelidir. İade giderlerini gönderici üstlenmektedir. İade edilen malın anlaşılmış satın alma bedeli Müşteriye tamamıyla iade edilecektir. Kurulum, servis ve nakliye giderleri Müşteriye aittir. Açıkça aksi belirtilmedikçe, aksesuarlar „Dene ve Satın Al“ işlemleri kapsamında sayılmaz.
 2. Malın geri gönderilmesiyle yazılım ve diğer marka haklarıyla ilgili tüm kullanım hakları geçerliliğini yitirmektedir. Deneme süresinde yazılımın kopyalanmasına izin verilmemektedir. Markalar ve diğer belirleyici işaretler kaldırılmamalıdır.
 3. Madde 1 rücu hakkı ve Madde 2 gereğince Kullanım hakları üçüncü kişilere devredilemez. Müşterinin deneme aşamasında malı üçüncü kişilere devretmesi ya da elden çıkarması halinde rücu hakkı geçerliliğini yitirmektedir. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri iadeden sonra malı inceleme ve müşteriye mal edilebilecek zararların tazminini talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Malın önemli hasara uğraması ya da elden çıkması (kayıp, hırsızlık) durumunda Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri kabul edilmiş alış fiyatının tümünü talep edebilir.

Madde 21 Hesaplama, devir, alıkoyma hakkı

 1. Müşteri Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin iddiaları karşısında sadece tartışmasız veya yasal geçerliliği olan karşı iddialar getirebilir.
 2. Müşteri ona karşı sürülen iddiaları ancak önceden Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri‘nin yazılı onayını aldıktan sonra üçüncü taraflara iletebilir.
 3. Müşteri alıkoyma hakkını ancak doğrudan söz konusu sözleşme şartlarından kaynaklanan karşı iddialar olması durumunda kullanabilir. Müşteri bunun dışında AyyıldızBT aleyhine karşı iddialar nedeniyle alıkoyma hakkını ancak bu karşı iddiaların tartışmasız veya yasal geçerliliği olması durumunda kullanabilir.

Madde 22 Veri koruması

 1. Müşteri ve Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri sözleşme şartlarının yerine getirilmesi sırasında verilerin korunmasına yönelik yasal hükümleri uygulamak ve çalışanlarının bu hükümlere riayet etmelerini sağlamakla yükümlüdür. Sözleşme tarafları bu yükümlülüğü yerine getirmekle görevli veri koruma görevlilerini yasal hükümlerin gerektirdiği şekilde kanıtlamakla yükümlüdür.
 2. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri İletişim Verileri Koruma Yasası (TDDSG) Madde 5 Fıkra 1, Madde 6 Fıkra 1, Medya Hizmetleri Devlet Sözleşmesi (MDStV) Madde 18 Fıkra 1, Madde 19 Fıkra 1 uyarınca, sözleşme ilişkisinin gerekçesi, içeriksel biçimlendirmesi veya değişikliği ile ilişkili olmak koşuluyla, kişilerle ilgili verilerle Müşterinin kullanım ve hesaplama verilerini toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır.
 3. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri Müşteriyi telekomünikasyon hizmetleriyle ilgili yeni ürün ve hizmetlerden düzenli olarak haberdar edecektir. Müşteri istediği zaman yeni bir gönderime ya da bilgiye itiraz edebilir.

Madde 23 Son hükümler

 1. Bu sözleşme ilişkisinde yapılacak eklemeler veya değişiklikler yazılı şekli gerektirmektedir. Bu koşula uymayanlar, geçersiz sayılır. Bu yazılı olma maddesinin değiştirilmesi için de geçerlidir.
 2. Sözleşme taraflarından birinin görevini veya yükümlülüklerini belirgin biçimde güçleştiren mücbir sebep olayları, ilgili tarafa bu görevini yada yükümlülüğünü mücbir sebep süresi ve yeterli bir yeniden başlama süresi boyunca erteleme hakkı vermektedir. Sözleşme taraflarının işletmelerinde veya üçüncü kişilerin işletmelerindeki iş uyuşmazlıkları veya sözleşme taraflarının dolaylı ya da dolaysız yoldan etkilenecekleri benzer gelişmeler mücbir sebep olarak kabul edilir.
 3. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri teslimat ve hizmet yükümlülüklerini yerine getirirken üçüncü kişilerden, özellikle bağlı şirketlerden yardım alabilir. Bu durumda Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri.‘nin sözleşme yükümlülükleri değişmez.
 4. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri. ile müşteri arasındaki bütün yasal ilişkilerde Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerlidir. Yasal ilişkilerin sınır aşması ve tarafların tüccar olmaları durumunda 11.04.1980 tarihli Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin BM Konvansiyonu (ciSG United Nations convention on contracts for international Sale of Goods) geçerlidir.
 5. Müşteri Ticaret Kanunu uyarınca iş adamıysa ve sözleşme ticari faaliyetine dahilse veya Müşteri dava açıldığı sırada Türkiye Cumhuriyeti‘nde bir şirket merkezine veya olağan oturum adresine sahip olmadığı sürece, tek mahkeme yeri olarak Bursa belirlenmiştir.
 6. Ayyıldız Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri, yukarıda belirlenen mahkeme yerinin yerine yasal olarak yetkili herhangi bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.
 7. Bu genel ticari şartların bir şartı geçersizse veya geçersiz hale gelirse, bu durum diğer şartların geçerliliğini etkilemez. Sözleşme tarafları böyle bir durumda, geçersiz hale gelen şartı, geçersiz şarta ticari olarak en yakın gelen, yasal geçerliliği olan bir şartın düzenlenmesine katkıda bulunmakla yükümlüdür.